Klas 3

Klas 3 staat, naast het normale curriculum, in het teken van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Tijdens de mentorlessen wordt er veel aandacht besteed aan de profielkeuze in de bovenbouw (tweede fase). Dat gebeurt met behulp van De Profielkiezer.  In de Profielkiezer gaat alle aandacht uit naar het maken van een juiste profielkeuze. De leerling brengt zijn drijfveren, talenten en voorkeuren in kaart en leert deze te vertalen naar mogelijkheden in de bovenbouw en het vervolgonderwijs. Veel aandacht is er voor het ontdekken, analyseren en ontwikkelen van motivatie zowel gericht op studie als op loopbaanbegeleiding.

Naast de Profielkiezer maken we gebruik van de capaciteitentest. Met behulp van de test wordt gekeken naar de bepaling van haalbaarheid van het niveau, profiel of sector; de capaciteiten (taalkundige, exacte en rekenkundige aanleg); Interessegebieden en sociaal emotioneel draagvlak (welbevinden, zelfconcept) en studiehouding (o.m. motivatie/concentratie, studieaanpak).

Contact