Trajectgroep

In het schooljaar 2019/2020 is het Leeuwarder Lyceum gestart met de Trajectgroep. Dit is een voorziening voor alle havo/vwo leerlingen die voor het regulier voortgezet onderwijs in Leeuwarden aangemeld wordt (of dit al volgen) maar vanwege achterliggende problematiek niet in staat zijn om hier op de reguliere manier aan deel te nemen.

De Trajectgroep is bedoeld voor alle havo- en vwo leerlingen van klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs in Leeuwarden. De groep richt zich specifiek op kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of vergelijkbare internaliserende problematiek (angsten) en hoogbegaafde kinderen. Zij hebben vaak specifieke ondersteuningsbehoeftes op het gebied van de executieve functies en hebben vaak begeleiding nodig op het sociaal-emotionele gebied.

Wanneer het regulier onderwijs (nog) niet aan deze behoeftes kan voldoen, dan komen deze leerlingen in aanmerking voor de Trajectgroep. Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen leerlingen uit groep 8 meteen vanaf leerjaar 1 aangemeld worden voor de Trajectgroep. Ze moeten beschikken over voldoende cognitieve mogelijkheden voor havo of vwo en een redelijk uitzicht hebben om mee te draaien in de reguliere lessen. Een diagnose is niet verplicht.

Een leerling wordt aangemeld voor de Trajectgroep, maar volgt zoveel mogelijk de lessen in een reguliere havo/vwo klas. De trajectgroep is geen speciaal onderwijs.

Aanpassing in lestijden op basis van de problematiek is hierin mogelijk, maar de leerling moet in staat zijn door te groeien naar een zoveel mogelijk reguliere schoolgang.

Bij aanmelding wordt samen met ouders en eventuele hulpverleners gekeken naar de onderwijs- en zorgbehoefte van het kind. Ook wordt er contact gezocht met de school van herkomst. Op basis hiervan wordt een plan op maat gemaakt.

Hoe kom je in deze klas?

Leerlingen worden aangemeld voor regulier onderwijs op havo/atheneum/gymnasiumniveau.

Bij de aanmelding vanuit de basisschool kan aangegeven worden of er sprake is van een specifieke hulpvraag. De zorgfunctionarissen kunnen dan meteen kijken of de klas geschikt is voor deze leerling. Daarnaast kunnen leerlingen van andere scholen, die gedurende hun schoolloopbaan vastlopen in een hoger leerjaar op de eigen school, aangemeld worden wanneer beide scholen besluiten dat dit het meest passend is voor de betreffende leerling.

Contact