Trajectgroep

Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen leerlingen uit groep 8 meteen vanaf leerjaar 1 aangemeld worden voor de Trajectgroep. Ze moeten beschikken over voldoende cognitieve mogelijkheden voor havo of vwo en een redelijk uitzicht hebben om mee te draaien in de reguliere lessen. Een diagnose is niet verplicht.

Aanmelding

Een leerling wordt aangemeld voor de Trajectgroep, maar volgt zoveel mogelijk de lessen in een reguliere havo/vwo klas.

Aanpassing in lestijden op basis van de problematiek is hierin mogelijk, maar de leerling moet in staat zijn door te groeien naar een zoveel mogelijk reguliere schoolgang.

Bij aanmelding wordt samen met ouders en eventuele hulpverleners gekeken naar de onderwijs- en zorgbehoefte van het kind. Ook wordt er contact gezocht met de school van herkomst. Op basis hiervan wordt een plan op maat gemaakt.

Hoe kom je in deze klas?

Leerlingen worden aangemeld voor regulier onderwijs op havo/atheneum/gymnasiumniveau.

Bij de aanmelding vanuit de basisschool kan aangegeven worden of er sprake is van een specifieke hulpvraag. De zorgfunctionarissen kunnen dan meteen kijken of de klas geschikt voor deze leerling zou kunnen zijn. Daarnaast kunnen leerlingen van andere scholen, die gedurende hun schoolloopbaan vastlopen in een hoger leerjaar op de eigen school, aangemeld kunnen worden wanneer beide scholen besluiten dat dit het meest passend is voor de betreffende leerling.

Contact