Cambridge Engels

Ben je goed in Engels en wil je na je middelbare school een internationale studie doen of in het buitenland studeren?

Voor alle vierdejaars van het Leeuwarder Lyceum wordt Cambridge English op Advanced (CAE) niveau aangeboden.

Veel leerlingen zullen in hun studie of toekomstig beroep te maken krijgen met situaties waarin Engels de voertaal is. Buitenlandse werkgevers erkennen het CAE als garantie voor het vereiste taalniveau voor functies van hoger opgeleiden. Ook voor toelating tot academische studies in het buitenland is het hebben van een CAE-certificaat belangrijk. Dit certificaat geeft veelal vrijstelling van toelatingsexamens voor Engels op vele Engelstalige en internationale opleidingen.

De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal erkend zijn en gelden als standaard. Het betreft English for Students of Other Languages (ESOL).

Het onderwijs omvat leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid, idioom en diepgaande kennis van grammatica. Er is veel aandacht voor cultuur, literatuur en actualiteit van het land. Tijdens de lessen is de voertaal Engels. De bijbehorende diploma’s worden Cambridge Certificates genoemd. De bekendste diploma’s zijn het zogenaamde Certificate in Advanced English (CAE) en het Certificate of Proficiency in English (CPE). Deze certificaten vormen een waardevolle aanvulling op een havo- of vwo-diploma.

Leerlingen van het Leeuwarder Lyceum hebben in het vierde leerjaar de keuze of zij regulier Engels willen volgen of dat zij grondiger kennis willen maken met de Engelse taal, door te kiezen voor Cambridge Engels. Gedurende dat jaar zullen zij zich voorbereiden op het examen CAE. Het examen bestaat uit vijf deelexamens (‘Speaking’, ’Listening’, ‘Writing’, ‘Reading’ en ‘Use of English’) en deze worden op vaststaande data op een bepaalde locatie afgenomen.

Inzet en motivatie zijn heel belangrijk als je wilt starten met Cambridge Engels, maar ook is een goede basiskennis van de taal een pré. Voor leerlingen die in jaar 1 en 2 op het Lyceum ook al Engels Advanced volgden, is Cambridge Engels een logisch vervolg.

De aanmelding en informatie over het Cambridge examen wordt verzorgd door de school, de kosten ervan zijn voor rekening van de leerling.

Het Cambridge programma vervangt niet het reguliere examen Engels, en na het vierde leerjaar volgen alle leerlingen het reguliere (school)examenprogramma van havo en vwo. Ze zullen uiteindelijk ook het Centraal Examen (CE) Engels afleggen.

Contact