Muziek

Op het Leeuwarder Lyceum wordt muziek zowel in de onderbouw als in de bovenbouw aangeboden. In het eerste jaar zit muziek standaard in het curriculum. Vanaf klas 2 kan muziek als keuzevak worden gekozen.
Naast de lessen zijn er ook veel muzikale activiteiten ieder schooljaar: denk bijvoorbeeld aan de talentenavond, Arts Expression, musiceerconcerten en natuurlijk de Lely schoolband.

Muziek in de bovenbouw

Het is mogelijk om op het Leeuwarder Lyceum in de bovenbouw het vak muziek als eindexamenvak te kiezen. Ook andere locaties van Piter Jelles kunnen in de bovenbouw de lessen op het Leeuwarder Lyceum volgen.

Waarom muziek kiezen?

In de bovenbouw bestaat muziek uit twee verschillende soorten lessen: de praktijkles en de theorieles.

In de praktijkles krijgen de leerlingen de kans om zich te verdiepen in één of meerdere instrumenten. Tijdens de lessen wordt er zowel in kleine groepen als klassikaal gemusiceerd.

Ook komen verschillende stijlen aan bod: popmuziek, rockmuziek, maar ook bijvoorbeeld de klassieke muziek. In de lessen werken we toe naar een concert. Jezelf leren presenteren is dan ook een belangrijk onderdeel van de praktijkles.

Naast zelf musiceren gaan we ook één keer per jaar met de klas naar het theater. Leerlingen mogen een keuze maken uit geselecteerde voorstellingen.

In de theorieles komende de volgende onderdelen aan bod:

– algemene muziekleer;

– muziekgeschiedenis (van middeleeuwen tot popmuziek);

– luistervaardigheid.

Contact