Technasium

Het Leeuwarder Lyceum is de enige school in Leeuwarden met een erkend Technasium! Door mee te doen aan het Technasium-netwerk in Friesland blijft het Technasium groeien en vernieuwen.

Onderzoeken en Ontwerpen 

O&O is het vak wat de kern vormt van het Technasiumonderwijs. Op het Leeuwarder Lyceum volgen alle leerlingen in de eerste en twee klas dit vak. In deze twee jaar wordt de basis gelegd: ze leren ontwerpen en onderzoeken. In de derde en in de vierde klas kiezen de leerlingen of zij door willen met O&O. Uiteindelijk kunnen de leerlingen examen doen in O&O door het maken van een zogenaamde meesterproef.

Echte opdrachtgevers!

O&O is een vak waarbij er met een aantal klasgenoten aan een echte opdracht gewerkt wordt! Deze opdracht komt van een bedrijf of bijvoorbeeld van een gemeente. Voorbeelden van opdrachten  zijn het bedenken van oplossingen voor overbelasting van het riool, of een ontwerp voor de inrichting van een sporthal.

Vaardigheden

Bij O&O doet de leerling onderzoek en/of maakt een ontwerp voor een product. Het resultaat presenteert de leerling tenslotte aan de opdrachtgever. Leerlingen werken vier lesuren per week aan de opdracht onder begeleiding van getrainde coaches/docenten.

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden. Dat kunnen algemene vaardigheden zijn, bijvoorbeeld samenwerken, computervaardigheden, maar ook vaardigheden die met de opdracht te maken hebben, bijvoorbeeld een maquette maken.

Voor algemene informatie over het Technasium-onderwijs zie www.technasium.nl

Contact