Tweede Fase

In de vierde klas havo of atheneum start de tweede fase. De tweede fase duurt van het vierde leerjaar tot en met het examenjaar. In de tweede fase worden de vakken ingedeeld in ‘profielen’ met voor ieder schoolvak een eigen studielast en examenprogramma. Naast de profielen is het verder ontwikkelen van je vaardigheden en leren om zelfstandig te werken aan je studie een belangrijke verandering die volgt op de onderbouw.

Profielen

Er zijn vier profielen:

Naast de profielvakken volg je een aantal verplichte gemeenschappelijke vakken zoals Nederlands, Engels, maatschappijleer en Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). De vrije keuze is beperkt tot één of twee vakken.

Zelfstandig werken

Leerlingen krijgen in de bovenbouw steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en maken zich vaardigheden eigen die daarvoor nodig zijn. Zo kan er samengewerkt worden op het Talenplein, het Lab en het Atelier. Daarnaast zijn er meerdere ruimtes waar zelfstandig of in kleine groepen gewerkt kan worden. Een deel van de tijd werken leerlingen zelfstandig aan opdrachten en/of projecten. Er wordt gewerkt met een eigen laptop of IPad en of in de mediatheek om achter een computer te werken.

Zelfstandig leren

Om een goede aansluiting te hebben met het HBO (Hoger Beroeps Onderwijs) en het WO (Wetenschappelijk Onderwijs/Universiteit) leren we leerlingen steeds meer zelfstandig te leren. Dat betekent dat ze stap voor stap leren om zelf te plannen en zelf keuzes te maken. Dat zijn twee belangrijke vaardigheden die nodig zijn in het vervolgonderwijs. Natuurlijk geven de docenten tijdens de lessen instructie en uitleg en krijgen leerlingen begeleiding en ondersteuning.

PTA

Elke leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een digitaal informatieboekje waarin het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) is opgenomen. Daarin staat precies welke stof en welke toetsen er in de loop van een schooljaar gegeven worden. Een PTA is geldig tot aan het examen. In studiewijzers geeft de docent meer gedetailleerder informatie over de inhoud van de lessen.

Mentoraat

In havo 4 wordt gewerkt met klassenmentoren, doublantenmentoren en instroommentoren. Leerlingen die van een andere locatie of een andere school komen krijgen een mentor die ze wegwijs maakt in de school en de gang van zaken, de instroommentor. In havo 5 wordt gewerkt met een gekozen mentoraat.

In vwo 4 hebben klassen een eigen mentor. In vwo 5 en 6 wordt gewerkt met een gekozen mentoraat.

Contact