Missie, visie en kernwaarden

Missie: wat wij willen betekenen

Het Leeuwarder Lyceum wil leerlingen uitdagen en helpen zich te ontwikkelen tot evenwichtige, creatieve en (zelf)kritische persoonlijkheden die in staat zijn een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een steeds veranderende samenleving. 

Het Leeuwarder Lyceum wil een school zijn met persoonlijke aandacht en begeleiding voor leerlingen en wil een prettige leeromgeving aanbieden met eigentijds onderwijs gericht op kennis, vaardigheden en zelfstandigheid.

Visie: wat wij (willen) zien

Leerlingen ontdekken op het Leeuwarder Lyceum wat hun talenten zijn. Ze leren wie ze zijn en wat ze willen worden. Waar ze goed in zijn en wat ze nog kunnen leren. Dat kunnen ze uitsluitend als ze vertrouwen hebben in zichzelf en in anderen. Voor ieder talent hebben wij een plek.

Het Leeuwarder Lyceum gunt elke leerling een passend en ambitieus leerklimaat. Het Lyceum is onderscheidend door de focus te leggen op vier leerpleinen gericht op cultuur, bèta, maatschappij en taal.

Het Leeuwarder Lyceum is trots op de goede sfeer die er is tussen leerlingen en docenten en tussen de leerlingen onderling. Bij ons is elke leerling uniek en krijgt elke leerling de kans om zichzelf te ontplooien. Leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.

Het Leeuwarder Lyceum wil graag dat leerlingen zich thuis voelen. Daarom biedt de school een veilige en prettige leeromgeving met structuur en begeleiding. De school heeft meerdere rustige en inspirerende leerplekken.

Kernwaarden: waaraan men ons herkent

Leren van elkaar

Op het Leeuwarder Lyceum zijn we er voor elkaar. Voor onze leerlingen, voor hun ouders, voor onze collega’s. Iedereen mag er zijn, in zijn of haar eigenheid. Dat veronderstelt niet alleen respect voor elkaar, maar ook interesse en betrokkenheid. Meer dan leren alleen.

Leren met elkaar

Het Leeuwarder Lyceum biedt effectieve lessen en begeleiding aan. Een les bevat activerende werkvormen, differentiatie en lesdoelen. Docenten en leerlingen werken samen binnen de leerpleinen en leren van en met elkaar. Door middel van leerdoeldenken en kiezen voor banduren neemt de leerling verantwoordelijkheid over zijn eigen leren. 

Leren door te doen

Op het Leeuwarder Lyceum is er ruimte voor vernieuwing. Leerlingen en collega’s krijgen het vertrouwen en ruimte om te experimenteren op onderwijskundig gebied. Wij zijn van mening dat je leert door te doen waar fouten maken mag.

Contact