Ons onderwijs

Het Leeuwarder Lyceum is een brede school waar veel te kiezen valt! Uitzonderlijk is dat leerlingen kunnen starten in atheneum 1 of in de tweejarige heterogene havo/atheneumbrugklas.

Wanneer jij gemotiveerd bent dan biedt het Leeuwarder Lyceum jou alle kansen om je doel te bereiken. Elke leerling krijgt het onderwijs dat bij haar/hem past in een ambitieus leerklimaat.

Onderscheidend!

Het Leeuwarder Lyceum is onderscheidend in cultuur en bèta-techniek. We zijn de enige school van Leeuwarden met een erkend Technasium. In de onderbouw volgen alle leerlingen onderzoek en ontwerpen en kun je proeven aan de vakken filosofie, beeldende vorming en muziek. In al deze vakken kun je ook eindexamen doen, onze school is hierin uniek. Het vak Fries neemt ook een bijzondere plaats in met een doorlopende leerlijn tot aan het examen. Het vak kan gekozen worden als moderne vreemde taal.

Bijzonder is dat wij een mooi kunstatelier hebben, een grote labruimte voor de bètavakken, een ruime werkplaats voor het Technasium en dat alle sportaccommodaties rondom de school zijn.

Uniek!

Wij zijn een school waar Technasium aangeboden wordt. In klas 1 en 2 krijg je les in het vak Onderzoeken & Ontwerpen. Dit is een vak waarbij je 10 weken lang werkt aan een opdracht van een echte opdrachtgever van buiten de school. Je helpt de opdrachtgever bij het oplossen van een probleem. Je bedenkt zelf vragen, doet onderzoek en presenteert uiteindelijk een eindproduct aan de opdrachtgever. Je leert hierdoor veel over het onderwerp, maar je leert ook samenwerken, onderzoeken,  presenteren en creatief denken.

Trots!

Het Lyceum is trots op de prettige sfeer die er is tussen leerlingen en docenten en tussen de leerling onderling. Wij willen graag dat leerlingen zich thuis voelen. De overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs is al groot genoeg. Bij ons wordt elke leerling gezien en krijgt de ruimte zichzelf te ontplooien.

Contact