Technasium

Het Leeuwarder Lyceum doet mee aan het Technasium-netwerk in Friesland. Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) is een belangrijk vak voor het Technasiumonderwijs. O&O is een vak waarbij je met een aantal klasgenoten aan een echte opdracht werkt. Je krijgt een opdracht uit de wereld om je heen zoals een opdracht van een bedrijf of van een gemeente. Zo hebben leerlingen uit de eerste klas in opdracht van de gemeente Leeuwarden meegedacht over oplossingen voor de overbelasting van het riool. Ook hebben leerlingen een ontwerp gemaakt voor de inrichting van een sporthal voor een klimvereniging.

Voor algemene informatie over het Technasium-onderwijs zie www.technasium.nl

Bij O&O – de naam zegt het al – doe je onderzoek en/of maak je een ontwerp voor een product. Het resultaat presenteert de leerling tenslotte aan de opdrachtgever. Je werkt vijf lesuren per week aan de opdracht onder begeleiding van getrainde coaches. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden. Dat kunnen algemene vaardigheden zijn, bijvoorbeeld samenwerken, computervaardigheden, maar ook vaardigheden die met de opdracht te maken hebben, bijvoorbeeld een maquette maken. Het vak O&O is een opstap naar het zogenaamde Technasiumonderwijs, waarvoor je in een hogere klas kunt kiezen.

 

Contact