Vakantiedata Leeuwarder Lyceum

Start schooljaar 26-08-19
Herfstvakantie 19-10-19 t/m 27-10-19
Kerstvakantie 21-12-19 t/m 06-01-20
Voorjaarsvakantie 14-02-20 t/m 24-02-20
Goede Vrijdag 10-04-20  
Meivakantie 25-04-20 t/m 05-05-20
(incl. Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart  21-05-20 t/m 24-05-20
Pinkstermaandag 01-06-20
Zomervakantie 04-07-20 t/m 16-08-20
Roostervrije dagen:

  • Vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag)
  • Maandag 4 en dinsdag 5 mei 2020 (Verlengde meivakantie)
  • Vrijdag 22 mei 2020 (dag na Hemelvaart)

Onderwijsvrije dagen:

  • maandag 26 augustus 2019 (maandag na de zomervakantie)
  • Maandag 6 januari 2020 (maandag na de kerstvakantie)
  • Vrijdag 14 februari 2020 (vrijdag voor de voorjaarsvakantie)
  • Maandag 24 februari 2020 (maandag na de voorjaarsvakantie)
  • 29 juni t/m 3 juli 2020 (5 dagen voor de zomervakantie)

In individuele gevallen kan aan de leerling gevraagd worden om op de onderwijsvrije dagen aanwezig te zijn op school. Bijvoorbeeld voor het inhalen van toetsen.

Contact