Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage
Om activiteiten voor jullie te kunnen organiseren, zoals sportactiviteiten op de schaatsbaan of een kerstmarkt voor alle leerlingen, vragen we van je ouders een vrijwillige bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is te vinden in de schoolgids.

Excursies
Aan een aantal excursies zijn extra kosten verbonden, zoals uitwisselingen en de schoolreis. Deze reizen zijn op vrijwillige basis. De kosten hiervan zijn te vinden in de schoolgids.

Device
Alle leerlingen op de Montessori High School maken gebruik van een laptop of tablet (device). Wanneer de leerling al een device heeft is aanschaffen niet nodig. Via Piter Jelles is het mogelijk om goedkoop een device aan te schaffen.

Contact