10 december 2015

Het Gezonde Schoolplein

10 december 2015

IMG_3760

Montessori High School en !mpulse namen samen een cheque van €50.000 in ontvangst, om hiermee hun schoolplein gezond in te richten

Op donderdag 10 december jl. mochten !mpulse Leeuwarden en Montessori High School als gebruikers van het schoolgebouw aan de Douwe Kalmaleane een cheque van € 50.000 in ontvangst nemen voor de ontwikkeling van een gezond schoolplein. Van beide scholen gaat een groep leerlingen samen met enkele leerlingen van de Friese Poort aan de slag met het ontwerpen van een gezond schoolplein. Beide groepen worden begeleid door zowel docenten van de twee scholen van de OSG Piter Jelles als de Friese Poort. Het ontwerp zal begin 2016 door de leerlingen worden gepresenteerd. Daarna start de realisatie van het ontwerp, waarbij wederom leerlingen betrokken zullen zijn. We wensen de leerlingen succes bij het ontwerpen en zijn benieuwd naar het plan voor het schoolplein.

Contact