8 december 2015

Project Âlde Feanen

8 december 2015

WP_20151208_011
Leerlingen uit klas 2 helpen mee bij oplossen van problemen Âlde Feanen.

Het natuurgebied de Âlde Feanen kampt met een probleem: Er loopt water uit het gebied, en het terugstromende water bevat een hoog gehalte aan fosfaat. De leerlingen uit klas 2A en 2T hebben zich als adviesbureau de afgelopen weken over dit probleem gebogen en een advies uitgebracht. Dit advies werd op het Van Hall Instituut gepresenteerd aan de opdrachtgever IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) en de ouders van de leerlingen.

Bureau Duorsam adviseert het gebied vrij te maken van scheepvaart en een recreatiegebied aan te leggen waarin alle activiteiten duurzaam gemaakt worden. Ze hebben hiervan zelfs een maquette in de vorm van een minecraft filmje gemaakt!

Adviesbureau “5 Seconds of Nature” adviseert om rondom het gebied een dijk te bouwen om het wegstromen van het water uit het gebied tegen te gaan:

Het IVN was zeer enthousiast over de bijdrage van de twee adviesbureau’s en heeft dit zelfs beloond met een oorkonde.

IMG_20151208_175047

Contact