Global Learning

 2014-11-18 12.41.21
Global Learning

Alle leerlingen bij ons op school krijgen in het eerste en het tweede jaar één uur per week het vak Global Learning. Het vak bestaat uit een aantal verschillende  modules gegeven door verschillende docenten.  Die modules bevatten stof met allerlei verschillende onderwerpen die te maken hebben met de wereld om je heen. Zo wordt je opgeleid tot “Wereldburger”

Internationale projecten

In de tweede en derde klas organiseren we projecten in het Engels, om je de gelegenheid te geven je kennis van het Engels te versterken op de manier die daar het meest geschikt voor is: onderdompeling.

Contact