Internationale projecten en uitwisselingen

Erasmus Accreditatie voor internationale activiteiten en samenwerking!

Sinds mei 2022 heeft onze school een officiële Erasmus Accreditatie. “Daar zijn we heel blij mee”, aldus Rosalie Steinmann. “Het is een erkenning voor onze internationale activiteiten en samenwerkingsprojecten. We hebben duidelijke en toekomstbestendige plannen voor internationalisering. De komende jaren willen we daarmee verder aan de slag.”

De Erasmus Accreditatie loopt tot 2027. Een accreditatie maakt het eenvoudiger om subsidie aan te vragen voor internationale projecten en samenwerkingen. Rosalie Steinmann zegt;  “Het laat ook zien dat we beschikken over de kennis en kunde voor hoogwaardige leermobiliteitsactiviteiten. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen/deelnemers internationale ervaringen opdoen.”

Instellingen in primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie (Onderwijs & Training) en jongerenorganisaties (Jeugd) kunnen een keer per jaar een accreditatieaanvraag indienen bij Nationaal Agentschap Erasmus+. Geaccrediteerde organisaties hoeven vervolgens niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen. Een aanvraag voor een nieuw budget voor mobiliteitsactiviteiten is dan voldoende.

Bilaterale uitwisselingen:

Vanaf de derde klas kun je, als je dat leuk vindt, meedoen aan internationale uitwisselingen. Dit zijn met onze partnerscholen in Frankrijk of Italië. De wereld beter leren kennen door echt contact te maken met mensen van jouw leeftijd uit andere Europese culturen is voor veel van onze leerlingen een ervaring om nooit te vergeten. Hierbij ga je een week naar onze partnerschool in Frankrijk of Italië en verblijf je bij een leerling thuis. In die week ga je veel nieuwe dingen zien en ervaren. Ook komt onze partnerschool naar Nederland, en komt jouw partner bij jouw thuis logeren. Dan laten we onze buitenlandse vrienden leuke plaatsen en activiteiten van Nederland zien. Je ontvangt natuurlijk na afloop een certificaat van je deelname aan de uitwisselingen voor je portfolio.

Erasmus+ projecten

Derde- en vierdeklassers krijgen de mogelijkheid mee te doen aan Erasmus+ projecten. Dit zijn projecten waarbij je je verdiept in thema’s en de verschillen en overeenkomsten tussen de culturen in Europa. Je werkt hierbij samen met leeftijdsgenoten uit andere Europese landen. Dit is een waardevolle aanvulling op je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ontvang je een certificaat van deelname, voor in je portfolio.  We hebben momenteel partnerschappen met scholen in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Martinique, Turkije en Luxemburg.

In het kader hiernaast kun je de websites bezoeken van twee van onze Erasmus+projecten en een link naar een verslag van een bezoek aan onze partnerschool in Pontedera, Italië.

Contact