Talen

Taalcertificaten

Op de Montessori High School heb je veel mogelijkheden om verschillende talen goed te leren. Want door een andere taal goed te kunnen gebruiken, komt je wereld dichterbij. Je kunt bij ons voor verschillende talen certificaten halen. Deze certificaten zijn internationaal erkend, dit betekent dat ze ontzettend handig zijn voor je vervolgopleiding en in je werk.

Bij de certificaten Engels en Duits werk je op een Europees erkend taalniveau (Europees Referentie Kader, ERK). Het ERK bestaat uit zes beheersingsniveaus: A1 A2, B1, B2, C1 en C2. A1 staat daarbij voor een zeer basale kennis van de vreemde taal; wie C2 heeft behaald, kan zonder enige moeite zich in gesprekken genuanceerd uiten en kan complexe teksten lezen, begrijpen en schrijven.

In het menu rechts kun je vinden aan welke talen we extra aandacht besteden.

Contact