Talen

Op Montessori High School heb je veel mogelijkheden om verschillende talen goed te leren. Want door een andere taal goed te kunnen gebruiken, komt je wereld dichterbij. Je kunt bij ons voor verschillende talen certificaten halen. Deze certificaten zijn internationaal erkend, dit betekent dat ze ontzettend handig zijn voor je vervolgopleiding en in je werk.

In het menu rechts kun je zien aan welke talen wij extra aandacht besteden. 

Moderne Vreemde Talen (MVT)

Engels

Studenten zullen steeds meer een (deel van een) vervolgopleiding in het Engels of zelfs in het buitenland gaan volgen. Daarvoor is een goede beheersing van het Engels van belang. We besteden op Montessori High School veel aandacht aan communicatieve vaardigheden, de taalvaardigheid in het Engels, samenwerken, het verkennen van andere culturen en rekening houden met anderen.

Duits, Frans en Fries
Leerlingen in het eerste jaar hebben een week lang Fries project, om kennis en vaardigheid van de Friese taal op te doen. In de lessen Frans en Duits wordt daarom veel aandacht besteed niet alleen aan de taal maar ook aan de Franse en Duitse culturen.
Alle leerlingen gaan bij de vakken Engels, Duits en Frans oefenen in echte (of nagespeelde) praktijksituaties. 

Taalcertificaten

Door de bijzondere oefening met taal die je bij ons krijgt, kun je goed worden in het Engels, Frans of Duits. De bovenbouwleerlingen krijgen de gelegenheid zich voor te bereiden op het behalen van Cambridge-certificaten (Engels) en/of Goethe-certificaten (Duits). Deze certificaten zijn prestigieus en heel handig voor wie door opleiding of werk met mensen uit het buitenland te maken krijgt.

Bij de certificaten Engels en Duits werk je op een Europees erkend taalniveau (Europees Referentie Kader, ERK). Het ERK bestaat uit zes beheersingsniveaus: A1 A2, B1, B2, C1 en C2. A1 staat daarbij voor een zeer basale kennis van de vreemde taal; wie C2 heeft behaald, kan zonder enige moeite zich in gesprekken genuanceerd uiten en kan complexe teksten lezen, begrijpen en schrijven.

Meer informatie over Cambridge en Goethe kun je vinden bij de pagina’s Cambridge en Goethe in deze schoolgids, óf op de website van Cambridge en Goethe.

Contact