Werken bij Montessori High School

Montessori High School werkt vanuit de ideeën van Maria Montessori (1870-1952). Zij ging uit van het vermogen van kinderen om zichzelf te ontwikkelen. Wij bieden onze leerlingen daarom een stimulerende leeromgeving, goed onderwijs en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Onze docenten begeleiden leerlingen op maat, op de manier die bij de leerling past. Bij Montessori High School zien we leerlingen en medewerkers als gelijkwaardig. Dat bepaalt de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Montessori High School is een internationaal georiënteerde mavo/havo-school. ‘Ondernemend zijn’ en talen staan bij ons hoog in het vaandel. Leerlingen kunnen deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s met andere scholen en ze kunnen kiezen voor de tweetalige stroom. Hierin wordt een deel van de vakken in het Engels aangeboden waardoor er in korte tijd uitstekend Engels wordt geleerd. We zijn een kleine school met ongeveer 300 leerlingen.

Vacatures Montessori High School

Montessori High School is een school van openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles werkt samen met zes andere scholengemeenschappen op het gebied van o.a. werving & selectie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl . Klik op de onderstaande link voor een overzicht van de vacatures van Piter Jelles.

Samenwerken

Onze leerlingen waarderen de school om haar gezelligheid en overzichtelijkheid. Vooral in de onderbouw hebben we kleine klassen. Er is veel persoonlijke aandacht voor leerlingen, de toegankelijkheid tussen docenten en leerlingen is groot en de samenwerking is op basis van gelijkwaardigheid en respect.

Montessori High School is een dynamische school, gericht op internationalisering, met ruimte voor het ontwikkelen van onderwijs door het team. We zijn een klein team waarin iedereen een speler is en saamhorigheid een groot goed. Werken bij Montessori High School biedt uitdaging op allerlei gebieden: van buitenlandse reizen en uitwisselingen, laagdrempelige samenwerking met ondernemende leerlingen, tot de mogelijkheid van het tweetalig doceren van je vak.

Contact