Nieuwsoverzicht

Verkiezingen GMR 2022 ouder- en leerlinggeleding

Verkiezingsprocedure De zittingstermijn van de huidige raadsleden van de ouder en leerlinggeleding van de GMR eindigt en alle GMR-ouder en leerlingleden treden af. Dit betekent dat bij de verkiezingen twee (nieuwe) leden voor de oudergeleding en twee nieuwe leden voor de leerlinggeleding moeten worden verkozen. Eén ouderlid heeft zich verkiesbaar gesteld. De leerlingen hebben zich niet herkiesbaar […]

Lees verder
Contact