Nieuwsoverzicht

De eindexamens zijn begonnen!

Eén van de belangrijkste periodes op de scholen is weer aangebroken: de eindexamens! Uiteraard wensen we alle leerlingen succes met de eindexamens. Uiteraard zijn we altijd nieuwsgierig naar hoe het er nou uitziet, examens doen, en de eindexamens van sommige leerlingen vinden op bijzondere locaties plaats. Hieronder zie je bijvoorbeeld de Pelikaankerk, waar leerlingen van […]

Lees verder

Enorm bedrag opgehaald voor Oekraïne door de scholen binnen de Campus Kollum

Leerlingen en teamleden van !mpulse Kollum en Lauwers College Kollum hebben een aantal acties opgezet voor Oekraïne. Zo werd er vorige week veel geld opgehaald door het lopen van een sponsorloop. Ook waren leerlingen al enige tijd druk in de weer met het verzamelen van statiegeldflessen.Onlangs werden al deze flessen ingeleverd bij de supermarkten in […]

Lees verder

Hanna Bervoets geeft schrijverscollege en signeersessie voor leerlingen Stedelijk Gymnasium

Midden in de Boekenweek, op donderdag 14 april, gaf schrijver Hanna Bervoets een schrijverscollege en signeersessie voor leerlingen van het Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles in Leeuwarden. Het schrijverscollege is onderdeel van een uniek eigen literatuurprogramma op de school, waarbij drie beroemde schrijvers de leerlingen enthousiasmeren en inspireren. De sfeer zat er goed […]

Lees verder

LC Toptalent 2022: Stem op jouw favoriet

Ook dit jaar vindt de LC Toptalent wedstrijd plaats. Dit schooljaar hebben we weer een finalist, namelijk Jelmer Walsweer (!mpulse Leeuwarden). Uiteraard zijn we super trots. Jelmer heeft zijn pws geschreven over Geluk. Daarnaast maken meerdere leerlingen kans op de publieksprijs. Stemmen En vanaf nu kun je ook stemmen! Dat doe je hier: lc.nl/toptalent. Kies je […]

Lees verder

Verkiezingen GMR 2022 leerlinggeleding

Eerder plaatsten we al een bericht over verkiezingen voor de GMR, voor zowel leerlingen als ouders. Afgelopen woensdag was de sluitingsdatum en nu blijkt dat we nog een opening hebben voor een leerling. Daarom is de termijn voor de kandidaatstelling leerling verlengd.   Tijdpad Het nieuwe tijdpad voor de kandidaatstelling leerling is nu als volgt: Sluiting […]

Lees verder

Verkiezingen GMR 2022 ouder- en leerlinggeleding

Verkiezingsprocedure De zittingstermijn van de huidige raadsleden van de ouder en leerlinggeleding van de GMR eindigt en alle GMR-ouder en leerlingleden treden af. Dit betekent dat bij de verkiezingen twee (nieuwe) leden voor de oudergeleding en twee nieuwe leden voor de leerlinggeleding moeten worden verkozen. Eén ouderlid heeft zich verkiesbaar gesteld. De leerlingen hebben zich niet herkiesbaar […]

Lees verder

Sipke Saakstra neemt afscheid als directeur Dalton Dokkum, OSG Piter Jelles

Per 1 januari 2022 vindt er een wisseling in de directie van Dalton Dokkum, OSG Piter Jelles plaats. Sipke Saakstra gaat na 8 jaar directeurschap, in verband met zijn aanstaande pensionering, het stokje overdragen. Antje de Boer gaat met ingang van het nieuwe jaar invulling geven aan het directeurschap van de school. Sipke Saakstra is […]

Lees verder
Contact