Playing for Success

Playing for Success is een voor Nederland grensverleggend initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen en ict verbeteren. Het gaat om onderpresterende kinderen: ‘gewone’ leerlingen die minder presteren dan ze kunnen en soms achterblijven op het gemiddelde niveau.

Playing for Success draagt structureel bij aan het opheffen van deze leerachterstanden. Daarnaast levert Playing for Success een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen én een positiever zelfbeeld.

Leeuwarden
Vanaf schooljaar 2012-2013 doet ook YnSicht, samen met een aantal andere scholen uit Leeuwarden voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, mee.
Meer informatie kunt u vinden op de site van Playing voor Success; klik hier.

Contact