Boeken en andere materialen

Schoolboeken

Alle schoolboeken worden gratis beschikbaar gesteld aan de leerling. Voor de levering van de gratis schoolboeken aan de leerlingen maakt Piter Jelles gebruik van de firma Van Dijk Educatie. Aan de hand van de door de school opgestelde boekenlijst bestellen de ouders/verzorgers de boeken bij Van Dijk Educatie. Via de website van Van Dijk Educatie, www.vandijk.nl, kunnen ouders/verzorgers het boekenpakket op een vrij eenvoudige wijze bestellen. De rekening van de schoolboeken gaat naar de school. Ouders/verzorgers hoeven dus niet te betalen voor de boeken. Van Dijk levert de boeken thuis af.yn 004

Een groot deel van de geleverde schoolboeken zijn huurboeken. De leerling levert deze boeken aan het einde van het schooljaar weer in. Het is belangrijk dat er goed op de schoolboeken wordt gepast. Bij schade of vermissing van de schoolboeken volgt een rekening. Door de boeken te kaften en te vervoeren in een afsluitbare en waterdichte (boeken)tas is de kans op schade minimaal. Algemene materialen, zoals een agenda, woordenboeken (NL, E/N, N/E), schriften, gevuld etui en dergelijke zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.

 Alle schoolboeken worden gratis beschikbaar gesteld aan de leerling.

Oudercontactpersoon

Ouders die problemen ondervinden in de levering van de schoolboeken of anderszins problemen ondervinden met de bestelling van het boekenpakket bij Van Dijk Educatie dan wel ontevreden zijn, kunnen gebruik maken van de oudercontactpersoon van Piter Jelles. Deze heeft een rechtstreekse verbinding met Van Dijk Educatie en treedt namens Piter Jelles op tussen de ouders/verzorgers/leerlingen en Van Dijk Educatie. Ook evalueert de oudercontactpersoon jaarlijks het leveringsproces en controleert de boekenlijsten. Zij zorgt ervoor dat er een goede communicatie is tussen de ouders/verzorgers, van Dijk Educatie en Piter Jelles.
De oudercontactpersoon van Piter Jelles is mevrouw G. Broekstra-Galama.
Zij is bereikbaar via e-mailadres: gbroekstra@pj.nl of geertjebroekstra@home.nl

Contact