Boeken en andere materialen

Schoolboeken

Alle schoolboeken worden gratis beschikbaar gesteld aan de leerling. Voor de levering van de gratis schoolboeken aan de leerlingen maakt Piter Jelles gebruik van de firma Van Dijk Educatie. Aan de hand van de door de school opgestelde boekenlijst bestellen de ouders/verzorgers de boeken bij Van Dijk Educatie. Via de website van Van Dijk Educatie, www.vandijk.nl, kunnen ouders/verzorgers het boekenpakket op een vrij eenvoudige wijze bestellen. De rekening van de schoolboeken gaat naar de school. Ouders/verzorgers hoeven dus niet te betalen voor de boeken. Van Dijk levert de boeken thuis af.

Een groot deel van de geleverde schoolboeken zijn huurboeken. De leerling levert deze boeken aan het einde van het schooljaar weer in. Het is belangrijk dat er goed op de schoolboeken wordt gepast. Bij schade of vermissing van de schoolboeken volgt een rekening. Door de boeken te kaften en te vervoeren in een afsluitbare en waterdichte (boeken)tas is de kans op schade minimaal. Algemene materialen, zoals een agenda, woordenboeken (NL, E/N, N/E), schriften, gevuld etui en dergelijke zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.

 Alle schoolboeken worden gratis beschikbaar gesteld aan de leerling.

Contact