Bovenbouw

Dienstverlening en Producten op YnSicht

Op Piter Jelles YnSicht volg je de vmbo-opleiding Dienstverlening en Producten. Dit is een brede opleiding voor de bb-, kb- en gl-leerling, waarin jij al jouw talenten en interesses gaat ontdekken en ontwikkelen. Dit is de voorbereiding op jouw toekomst!

Door een brede opleiding ontdek je al jouw talenten.

We willen graag dat je kennis maakt met de wereld buiten onze school. Om dit te realiseren, heeft YnSicht gekozen voor de opleiding DSC_0416Dienstverlening en Producten. Deze richting staat voor een brede oriëntatie en uitstel van je beroepskeuze. Onze leerlingen kiezen pas aan het einde van het vmbo voor een uitstroomprofiel en daaraan gekoppeld de opleiding in het mbo. Beroepsgerichte vaardigheden hebben in Dienstverlening en Producten tot doel kennis te maken met de beroepsrichting en niet met het verwerven van specifieke beroepsvaardigheden.

Op YnSicht wordt gewerkt met grote geïntegreerde betekenisvolle opdrachten. Al deze opdrachten zijn opgebouwd volgens een vaste structuur, zoals start, einde en coachgesprek, zodat jij niet voor verrassingen komt te staan.

Leraren op YnSicht hebben daarom meerdere rollen: ontwerper van lesmateriaal, begeleider van het leerproces, instructeur in de klas en begeleider van de stage.

Naast de brede oriëntatie ga je kennismaken met verschillende keuzevakken. Via verschillende praktijkroutes krijg je de mogelijkheid om jouw interesses en kwaliteiten te ontdekken. Dit zorgt er voor dat je een goede en bewuste keuze voor de vervolgopleidingen in het mbo kan maken.

Daarnaast bieden we ook nog Xpert aan. Xpert is bedoeld om leerlingen die geen kans (meer) hebben op diplomering binnen het VMBO toch hun opleiding te laten vervolgen. Ook is Xpert bedoeld om deelnemers uit het praktijkonderwijs de mogelijkheid te bieden zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

Contact