Examenprogramma

In de bovenbouw bestaat het beroepsgerichte examenprogramma van iedere leerling uit een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Het profielvak bestaat uit vier modulen. De beroepsgerichte keuzevakken kies je uit het aanbod van de school. Een bb- en een kb-leerling volgt het volledige profiel en kiest tenminste vier keuzevakken. Voor een gl-leerling (deze volgt in 2018 het bovenbouwprogramma) bestaat het examenprogramma uit twee aangewezen profielmodulen – afkomstig uit één profiel – en tenminste twee keuzevakken.

De profielvakken zijn een goede voorbereiding op het MBO.

Het profielvak wordt op iedere afdeling gegeven via geïntegreerde opdrachten (GO’s) die gedurende een aantal weken (6-8), een bepaald thema bevatten. In iedere GO zitten alle 4 profielmodulen verweven. Dit betekent dat je iets moet kunnen organiseren, koken en presenteren, iets technisch moet kunnen maken en met de computer een multimediaal product vervaardigen.

 

De kenmerken van de vier profielmodulen:

Contact