Xpert

Xpert is de Entree-opleiding van Piter Jelles en is gevestigd in het schoolgebouw van de Brêge. De Entree-opleiding is een samenwerkingsproject tussen Piter Jelles en het Friesland College. Xpert is bedoeld om leerlingen die geen kans (meer) hebben op diplomering binnen het vmbo toch hun opleiding te laten vervolgen. Ook is Xpert bedoeld om deelnemers uit het praktijkonderwijs de mogelijkheid te bieden zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

Met de Entree-opleiding kan er een officieel mbo-diploma op niveau 1 worden behaald.

Binnen het entree-profiel word je in verschillende uitstroomprofielen opgeleid, namelijk: Techniek & Technologie, Zorg Service en Welzijn en Commercie en Dienstverlening. De duur van de opleiding heb je voornamelijk zelf in de hand en is afhankelijk van de manier waarop jij deze kans aangrijpt om een mbo niveau 1 diploma te halen. Daarbij doen wij ons uiterste best om deze leerweg succesvol voor jou te laten verlopen.

Het leertraject is vormgegeven volgens het ‘zelf gestuurd leren’. Jij bepaalt zelf hoe je loopbaan er bij ons uitziet. Al werkende en lerende kom je achter je sterke en minder sterke kanten en mogelijkheden. Je leert binnen, maar ook buiten de school. In jouw portfolio houd jij je eigen voortgang en ontwikkeling bij en dit wordt regelmatig besproken met je coach.

Contact

Egelantierstraat 88

8924 EP Leeuwarden

Contactpersonen: Astrid Kamminga en Roelof Pot

Contact