Xpert

Xpert, dat ben jij! De Entree opleiding van Piter Jelles YnSicht.

Een samenwerkingsverband tussen Piter Jelles en het Friesland College. Entree is een opleiding binnen het mbo waarbij je een diploma kunt halen op niveau 1 en daarmee direct kunt doorstromen naar een niveau 2 opleiding naar keuze bij de verschillende mbo scholen. Xpert gaat uit van school en stage en wanneer jij gemotiveerd bent en er is ruimte, dan zou je bij ons kunnen starten. Samen met jou proberen we er dan achter te komen wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. De uitstroomrichtingen die wij aanbieden binnen onze opleiding zijn:

Bij Xpert je opleiding halen? Leren door het werken aan je eigen portfolio d.m.v. opdrachten over verschillende onderwerpen. De verschillende vakken die aangeboden worden zijn: wie ben ik, Nederlands, rekenen, prestaties, stage en loopbaan & burgerschap. Leren en werken doe je in je eigen tempo en vanuit eigen verantwoordelijkheid. Door zelf initiatief te nemen, te vragen en te doen kom je heel ver.

Aan de hand van wat je in de stage en op school laat zien wordt duidelijk wat jij al kunt én wat er nog geleerd kan worden. Dit heb je nodig om verder te kunnen binnen de gekozen opleiding. Wij zijn er om je hierin zo goed mogelijk te begeleiden, contacten te onderhouden en je te motiveren om door te zetten.

Met de Entree-opleiding kan er een officieel mbo-diploma op niveau 1 worden behaald.

Hoe werkt het examen? Je kunt examen doen op twee momenten in het schooljaar. Je examen bestaat uit een proeve van bekwaamheid (praktijk), Nederlands centraal examen, rekenen centraal examen, keuzedelen (verrijking leervaardigheden), eindgesprek leren en loopbaan (je hebt een gesprek met een docent en iemand uit het bedrijfsleven). Het portfolio is hierbij heel erg belangrijk. Als je portfolio op orde is, zal jouw coach groen licht geven om voor het examen op te gaan.

Al met al een prachtige kans om te ontdekken wat jij allemaal in je hebt!

Contact Xpert Entree opleiding dhr. Roelof Pot en mevr. Astrid Planting Kamminga aplantingkamminga@pj.nl

Contact