Ondersteuningsprofiel

Via het bestand aan de rechterkant van deze pagina kunt u het ondersteuningsprofiel van YnSicht vinden. Dit profiel maakt inzichtelijk welke ondersteuning wij als school kunnen bieden aan onze leerlingen. Hierbij worden de indicaties- en contra-indicaties voor toelating aangegeven. Deze maken duidelijk wat de ondersteuningsmogelijkheden en de grenzen van onze ondersteuning zijn.

Contact