Gemengde leerweg

Met ingang van het schooljaar 2016–2017 is YnSicht gestart met een gemengde leerweg, bedoeld voor de leerling die het advies theoretische leerweg (mavo) of kader (plusprofiel) heeft gekregen van de basisschool en:

De gemengde leerweg is voor leerlingen met het niveau van de theoretische leerweg maar die ook graag iets doen met sport, recreatie, techniek en gezondheid. Naast de theorie besteden leerlingen veel tijd aan praktijkgerichte vakken en worden ze goed voorbereid op een vervolgopleiding én een toekomstig beroep.

Met een GL diploma stroom je moeiteloos door naar het HBO.

De kracht van de gemengde leerweg

De start van de praktische route vmbo – mbo – hbo

Met het afronden van de gemengde leerweg kan een leerling net als bij de theoretische leerweg doorstromen naar een mbo niveau 4 opleiding. Met een afgeronde mbo niveau 4 opleiding kun je leidinggeven. Daarna is er de mogelijkheid om een eigen bedrijf te starten óf door te stromen naar het hbo.

Contact