Visie

_MG_2820HR sfeer YnsichtHoe kunnen wij onze leerlingen in de snel veranderende maatschappij het beste voorbereiden op de nog onbekende maatschappij van de toekomst? In schooljaar 2016-2017 is het nieuwe intersectorale examenprogramma (Dienstverlening en Producten) van start gegaan. Dit gaat hand in hand met het maken van een meerjarenplan voor een school die is voorbereid op de toekomst.

Gepersonaliseerde leerroute

Voorbereiden op een nog onbekende toekomst doen leerlingen volgens ons door, aan de hand van een gepersonaliseerde leerroute, toe te werken naar een diploma dat goed bij de leerling past. Een gepersonaliseerde leerroute houdt in dat een leerling bij ons keuzes kan maken, zoals bijvoorbeeld het volgen van vakken op een hoger niveau en het werken aan eigen interesses en talenten.

Om dit goed te kunnen volgen, werken wij met portfolio’s en POP’s (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) waarbij we voortdurend reflecteren. De coaches op YnSicht proberen de leerlingen boven zichzelf uit te laten stijgen. De coach observeert en volgt de leerling, leert hem/haar goed kennen en weet wat de leerling nodig heeft om de volgende stap te kunnen zetten.

Ons onderwijs kent een gepersonaliseerd karakter

vissenOpdrachten met een thema

Iedere periode staat een opdracht met een thema centraal. Bij gethematiseerde opdrachten valt te denken aan het organiseren van een kerstmarkt, het ontwikkelen van een game of het opzetten van een eigen onderneming. De thema’s ontlenen we aan verschillende beroepen, eigentijdse ontwikkelingen & trends en uit interessegebieden van leerlingen zelf. Door de echtheid van de opdrachten oriënteren leerlingen zich op wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn of juist minder goed in zijn, maar ook op mogelijke toekomstige beroepen en de opleidingen die hierbij horen. De leerling, de coach en ouders kijken uiteindelijk samen naar welke vervolgopleiding goed bij de leerling past.

Tijdens het werken aan de opdracht kan de leerling tegen problemen aanlopen, die stimuleren in het zoeken naar oplossingen. De onderwijsinhouden (kennis en vaardigheden uit de schoolvakken) zijn onderling zoveel mogelijk verbonden aan de opdracht. Hierdoor krijgen kennis en vaardigheden betekenis.

Ons onderwijs is georganiseerd aan de hand van gethematiseerde opdrachten

Een herkenbare rode draad

Er loopt een voor de leerlingen herkenbare rode draad door de gehele schoolloopbaan. Dit geeft de leerling structuur en houvast. Bijvoorbeeld door iedere periode (van vakantie tot vakantie) op dezelfde wijze te starten met een kick-off, te eindigen met een coachgesprek en door te werken met een voorbereiding, een uitvoering en een evaluatie.

Kortom: het onderwijs op YnSicht kent een gepersonaliseerde insteek. Door onder andere het volgen van vakken op eigen niveau, het werken aan interesses en talenten en het oriënteren op mogelijke toekomstige beroepen bereiden we onze leerlingen zo goed mogelijk voor op een nog onbekende toekomst.

Contact