Zomerschool

Zomerschool in Leeuwarden

In de zomervakantie van 2018 organiseerden het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, Christelijke Scholengemeenschap Comenius, Christelijke Scholengemeenschap Ulbe van Houten en Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles in gezamenlijkheid een Zomerschool in Leeuwarden voor de leerlingen van deze scholen. Het faciliteren van een Zomerschool wordt door de overheid gestimuleerd, omdat het een middel is om zittenblijven tegen te gaan.

De Zomerschool vond plaats op de locatie Montessori High School van OSG Piter Jelles (Douwe Kalmaleane 2 te Leeuwarden) en de uitvoering is in handen van externe docenten van BMC/EduStaf. Er zijn geen kosten verbonden aan de Zomerschool.

Wat is het doel van de Zomerschool?

De Zomerschool is voor leerlingen een kans om opgelopen achterstanden weg te werken, zonder daarvoor een heel schooljaar over te hoeven doen. Dit gebeurt namelijk tijdens een korte, maar intensieve periode in de zomervakantie.

 Mogen alle leerlingen die dat willen naar de Zomerschool in Leeuwarden?

Alleen leerlingen van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, CSG Comenius, CSG Ulbe van Houten en OSG Piter Jelles, die net tekort komen om te worden bevorderd naar het volgende leerjaar,  kunnen een plekje krijgen. Het gaat specifiek om leerlingen van leerjaar 2 tot en met de voorexamenklassen, die voldoen aan de criteria. Welke leerlingen dat zijn, wordt tijdens de laatste rapportvergadering in juni/juli (de overgangsvergadering) besloten.

Is de Zomerschool verplicht voor bepaalde leerlingen?

De overgangsvergadering bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor de deelname aan de Zomerschool. Als een leerling in aanmerking komt, wordt dit met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling besproken. De Zomerschool is een voorwaardelijk traject met een vrijwillig karakter en is dus niet verplicht. De leerling en de ouder(s)/verzorger(s) beslissen of er op het aanbod voor deelname wordt ingegaan.

Meer informatie:

Meer informatie over de Zomerschool vind je in het voorjaar van 2019 op deze pagina.

Voor aanvullende informatie over de Zomerschool kan er contact worden opgenomen met de contactpersoon van de betreffende school/scholengemeenschap. De gegevens van de contactpersonen zijn te vinden in de informatiebrief voor ouder(s)/verzorger(s).

IMG_0588

Contact