Intake

Het intakegesprek vindt normaal gesproken plaats op Hempenserweg 33 in Leeuwarden.

Tijdens het intakegesprek:

Als alle informatie van de leerling binnen is wordt door de intakecommissie bepaald of een leerling aangenomen kan worden.

Op basis van de aangeleverde informatie wordt de leerling geplaatst in:

Blijkt dat een leerling niet op de ISK past dan wordt in overleg met ouders/verzorgers/voogd naar een passende vorm van onderwijs gezocht.

Contact