Intake

In het intakegesprek:

Als alle informatie van de leerling binnen is wordt door de intakecommissie bepaald of een leerling aangenomen kan worden.

Daarna maakt de leerling een taalleerbaarheidstoets en een instaptoets om te bepalen in welke groep de leerling geplaatst kan worden:

Blijkt dat een leerling niet op de ISK past dan wordt in overleg met ouders/verzorgers/voogd naar een passende vorm van onderwijs gezocht.

Contact