Werken bij de ISK

ISK (Internationale Schakelklas) biedt onderwijs aan leerlingen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. In onze visie gaat onderwijs aan die groep verder dan uitsluitend taalonderwijs. Het is van cruciaal belang dat er vanuit een veilige thuishaven in een positief pedagogisch klimaat gewerkt wordt.

Een klas bestaat uit 16 leerlingen en iedere leerling werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Taal speelt een belangrijke rol bij álle vakken. Ook een docent Rekenen, Beeldend of LO moet in zijn lessen veel aandacht besteden aan taal. De leerlingen zijn dankbaar voor alle hulp en ondersteuning die zij krijgen en zien in de docent de persoon die hen verder kan helpen.

Vacatures ISK

ISK hoort bij de openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles werkt samen met zes andere scholengemeenschappen op het gebied van o.a. werving & selectie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl . Klik op de onderstaande link voor een overzicht van de vacatures van Piter Jelles.

Zelfontplooiing

Bij ISK werk je in een gemotiveerd team met een hoge mate van zelfverantwoordelijkheid, als individu en als teamlid. Er zijn twee zelfsturende teams die ieder op een andere locatie werken, bij een andere school in. Teams variëren van 7 tot 20 personen. Jouw inbreng in de zelfverantwoordelijke teams is nodig en wordt gewaardeerd.

Er is bij ISK veel aandacht voor zelfontplooiing en voortdurende scholing in Nt2 (Nederlands als tweede taal). We verwachten een stuk creativiteit van je bij de ontwikkeling van lesmateriaal. Door je te verdiepen in de achtergrond van de jongeren leer je om hen op maat te bedienen.

Als docent bij IKS vind je het fijn om de leerlingen en jezelf uit te dagen. Je hebt een hoog inlevingsvermogen, maar weet op een professionele manier met jonge volwassenen om te gaan. Je leert ze de normen en waarden die in Nederland gangbaar zijn: respect voor elkaar, tolerantie, maar met naleving van een aantal regels. Tegelijk verrijk je je eigen vorming doordat je in aanraking komt met andere culturen en gewoonten.

Contact