ISK Leeuwarden

De ISK heeft 2 locaties

Locatie HempenserwegLocatie Melkemastate
Hempenserweg 33Melkemastate 29
8935 BC Leeuwarden8925 AX Leeuwarden
Tel: 058 88 01 640Tel: 058 88 01 637
ConciërgeConciërge
K. Mahmoud en D. Da Silva AzevedoK. Donath
Tel: 058 88 01 641Tel: 058 88 01 637

Zorg

Locatie HempenserwegLocatie Melkemastate
Mevr. I. PaulusmaMevr. L. Algra
ipaulusma@pj.nllalgra@pj.nl
Mevr. M. Beekhuizen
mbeekhuizen@pj.nl
Mevr. J. Douma-Warris
jdoumawarris@pj.nl

Contactpersonen algemeen

Intake
Mevr. F. Kooistra
e-mail: fkooistra@pj.nl

Administratie
Mevr. P. Kloetstra
Tel: 058-8801640
E-mail: pkloetstra@pj.nl

Directeur
Mevr. T. Keuning
tel: 058 8801642
e-mail: tkeuning@pj.nl

Contact