Eerste Jongerenrechtbank in Noord-Nederland

Vanmiddag is in De Leeuwarder rechtbank de eerste jongerenrechtbank in Noord-Nederland geïnstalleerd.

Leerlingen van het Leeuwarder Lyceum hebben vanmiddag een proefproces gedaan. Daarna hebben zij ten overstaan van de rechter hun belofte afgelegd.

De jongerenrechtbank gaat zaken die op school spelen behandelen.Leerlingen en ouders conformeren zich aan de de uitspraken van de rechtbank.

Binnenkort worden leerlingen, ouders en medewerkers verder geïnformeerd over deze officiële instantie.

Sustainable Landscapes

Het Leeuwarder Lyceum doet mee aan Sustainable landscapes!

Onze school doet mee aan een Europees project: Sustainable Landscapes. Dit doen we samen met partners en scholen uit Spanje, Cyprus en Nederland. Het doel van het Europese SUSTAIN netwerk heeft als doel om burgers meer te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek.

 

De focus van Sustainable Landscapes ligt op het gebied van vogelmigratie en water management (landschapsbeheer). Er zullen e-learning modules ontwikkeld gaan worden. De bedoeling van deze modules is dat leerlingen, doordat ze hun eigen project vormgeven en uitvoeren, een bijdrage leveren aan het Europese onderzoek naar Sustainable Landscapes. Je kunt hierbij denken aan de combinatie met het vak O&O. Maar ook aardrijkskunde en biologie passen daar goed bij. Engels is natuurlijk ook van toegevoegde waarde, omdat leerlingen ook met hun Europese partners communiceren!

 

De start van het project heeft op 20 en 21 februari plaatsgevonden. De scholen in het Sustain netwerk gaan bezig met het ontwikkelen van e-learning modules. Concreet betekent dit dat het Leeuwarder Lyceum, in samenwerking met rsg de Borgen, de komende maanden de Nederlandse module gaat ontwikkelen. Het zal dan dus duidelijker worden hoe de module eruit komt te zien en welke leerlingen straks gaan deelnemen aan SUSTAIN.

 

De website van het SUSTAIN project is ook gelanceerd. Klik hier.

Informatieavond examenvakken – tweede fase

 

Informatieavond tweede fase

Ga je volgend jaar naar de 4e klas havo of atheneum op het Leeuwarder Lyceum? Kom dan naar de informatieavond tweede fase. Maak tijdens deze avond kennis met de docenten en alle vakken in de bovenbouw. Uiteraard is er ruimte voor vragen.

 

Examenvakken

Maak tijdens deze avond kennis met alle vakken van de bovenbouw. Wat is wiskunde-A of wiskunde-B? Wat kun je verwachten bij beeldende vormgeving, natuurkunde en Frysk? En wat is BSM en O&O?

 

Waar?

De informatieavond is op donderdag 15 maart a.s. van 19:00 tot 21:30 uur op het Leeuwarder Lyceum, Dr. Jacob Botkeweg 3 te Leeuwarden

 

Havo 3 of atheneum 3

Ga je volgend jaar naar havo 3 of atheneum 3? Dan ben je ook van harte uitgenodigd. Er is voor jullie een apart programma samengesteld. Dit begint om 19:30 uur.

 

Contact