OSG Piter Jelles

De scholen van OSG Piter Jelles vallen samen met de scholen van RSG Simon Vestdijk en De Jutter (PO/VO) onder OVO Fryslân-Noord. De scholen zijn gevestigd in Leeuwarden, Kollum, Dokkum, Franeker, Harlingen en Vlieland. Alle scholen hebben een eigen onderwijsconcept. Ook de sfeer, de omvang van de school en de opleidingsniveaus die worden aangeboden, zijn per school verschillend. Samen zorgen de scholen voor een breed en samenhangend aanbod van onderwijs in (een deel van) Friesland.

OSG Piter Jelles vindt het belangrijk dat er een breed aanbod aan openbaar voortgezet onderwijs is, zodat er voor leerlingen ook daadwerkelijk iets te kiezen valt. Elk kind en elke leerling is anders. Door het brede aanbod is er altijd een school van Piter Jelles die past! Eén van de belangrijkste overeenkomsten tussen de scholen is dat de docenten en de ondersteunende medewerkers zich iedere dag volop inzetten voor de optimale ontwikkeling van de leerlingen in een veilige en uitdagende omgeving.

Door het brede aanbod is er altijd een school van Piter Jelles die past!

Onze scholengemeenschap wordt aangestuurd door een College van Bestuur. De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van de schooldirectie. Samen met het College van Bestuur zetten zij de koers en strategie voor OSG Piter Jelles uit.

Kijk voor meer informatie over onze scholengemeenschap: www.piterjelles.nl

Contact