Werken bij het Leeuwarder Lyceum

Vacatures Leeuwarder Lyceum

Het Leeuwarder Lyceum is een school van openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles werkt samen met zes andere scholengemeenschappen op het gebied van o.a. werving & selectie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl . Klik op de onderstaande link voor een overzicht van de vacatures van Piter Jelles.

Toekomstbestendig onderwijs

In ons eigentijds en toekomstbestendig onderwijs wordt resultaatgericht gewerkt. We vinden het belangrijk dat we hoogwaardige, contextrijke lessen aanbieden waarbinnen een vaste basis wordt gelegd aan kennis en vaardigheden, waarmee onze leerlingen vakoverstijgend leren denken en werken. Ons leersysteem biedt onze leerlingen kennis en 21-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen door hun creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten. Met hun eigen mogelijkheden, interesses en talenten als leidraad.

Bij het Leeuwarder Lyceum werk je in een team die de gezamenlijke bereidheid heeft om toekomstgericht onderwijs verder te ontwikkelen en met vernieuwingen aan de slag te gaan.

Contact