Verlofaanvraag

Voor leerlingen die in aanmerking willen komen voor buitengewoon verlof moeten ouders een aanvraag indienen bij de schoolleiding van het Leeuwarder Lyceum.
Volgens regelgeving van de leerplicht kan slechts in voorgeschreven en bijzondere situaties verlof worden verleend. Daarvoor is een besluit nodig van de schoolleiding en in geval van een positief besluit wordt dat geregistreerd in de leerlingenadministratie van de school.

Contact