Lestijden

Een lesuur duurt 50 minuten

Standaard lesrooster
lesuur 1 08.25-09.15 
lesuur 2 09.15-10.05
lesuur 3 10.05-10.55
    pauze
lesuur 4 11.15-12.05
lesuur 5 12.05-12.55
    pauze
lesuur 6 13.25-14.15
lesuur 7 14.15-15.05
lesuur 8 15.05-15.55

Voor het maken van afspraken buiten schooltijd is het wenselijk om dit niet voor 16.30u te doen. Banduren vinden plaats op het 1e lesuur.

Soms wordt er volgens een verkort lesrooster lesgegeven. Dit wordt dan in het weeknieuws, wat elke donderdag wordt verspreid, aangegeven.

In deze gevallen vervalt het banduur (dat is lesuur 1) en starten we om 8:25 uur met het tweede lesuur. Volg hierbij het rooster zoals het in Zermelo staat. Zie het schema met de juiste lestijden voor een verkort lesrooster.

Verkort lesrooster
lesuur 2 08.25-09.10 – (Banduur vervalt)
lesuur 3 09.10-09.55
lesuur 4 09.55-10.40
    pauze
lesuur 5 11.00-11.45
lesuur 6 11.45-12.30
lesuur 7 12.30-13.15
    pauze
lesuur 8 13.45-14.30
Contact