17 februari 2016

Publieksacademie – HPV-vaccinatie

Publieksacademie (GGD Fryslân i.s.m. Leeuwarder Courant en NDC mediagroep)

Maandag 22 februari organiseert GGD Fryslân op onze school een informatieavond. Dit is de Publieksacademie, een product van de LeeuHPV-vaccinatiewarder Courant en NDC-mediagroep. De bedoeling is dat genodigden samen informatie delen en samen praten over een thema.
Het thema van de GGD is HPV-vaccinatie. Dit is de vaccinatie ter voorkoming van baarmoederhalskanker. De 13-jarige meisjes worden 2x gevaccineerd door de GGD. Genodigden zijn verder ziekenhuis, gynaecologen, voorlichters seksualiteit en relaties, ouders, jongeren, docenten uit Friesland, JGZ-medewerkers e.d.

Van de avond wordt een video gemaakt die online komt te staan.

17.00 uur inrichting en opbouw

20.00 uur start programma

20.35 uur pauze

20.50 uur vervolg en discussie

21.30 uur einde

Contact