9 april 2018

Leeuwarden, 9 april 2018

Carien de Wildt, Montessori High School (OSG Piter Jelles), in landelijke finale Junior Speaking Contest

Passievolle speech over een wereld zonder seksisme door leerling uit tweede klas Tweetalig Onderwijs (TTO)

Op dinsdag 10 april a.s. geeft Carien de Wildt uit klas 2 van Montessori High School (school van OSG Piter Jelles) haar Engelstalige speech met de titel ‘Our next generation’ aan jury en publiek in het ‘De Lieve Vrouw’ theater in Amersfoort. Daar is de landelijke finale van de Junior Speaking Contest. Carien won de voorrondes op haar school en versloeg in februari met haar speech over een wereld zonder seksisme ook alle kandidaten van de regionale finale in Emmen. De Junior Speaking Contest is een wedstrijd voor leerlingen havo en vwo van alle tweetalige scholen in Nederland. Het thema van dit jaar is: ‘Living My Fantasy’. De wedstrijd wordt georganiseerd door Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs). Aan de voorrondes en finale doen in totaal ruim 80 scholen mee.

Rosalie Steinmann (coördinator Internationalisering op Montessori High School en begeleider van de speaking contest):  “We vinden meedoen aan dit soort evenementen als school heel belangrijk. Voor onze leerlingen is het een enorme uitdaging om een speech te schrijven en voor te dragen. Het kost de leerlingen veel tijd en moeite, maar het geeft een enorme leeropbrengst. Ze groeien in Engelse vaardigheden, maar ook in zelfvertrouwen. Dat Carien in de finale staat is een heel knappe prestatie!”

Junior Speaking Contest – de voorbereiding
De eerst stap voor deelname aan de Contest gebeurt op school. Leerlingen uit de tweede en derde klassen TTO van Montessori High School bereiden een speech voor. De speech moet in correct Engels zijn, maar moet daarnaast ook logisch verlopen en interessant zijn, zodat de luisteraar wordt meegenomen in de gedachten van de leerling. De speech wordt gehouden voor de klas, zonder hulp van iPad of telefoon, met behulp van een paar ‘çue cards’. Leerlingen stemmen op elkaar en bepalen zo wat de beste speech is van de klas. De winnaars van de school mogen meedoen aan de regionale finale. Daar wordt door een vakjury één winnaar gekozen die door mag naar de landelijke finale. Carien vertegenwoordigt daar de TTO-scholen uit Noord Nederland.

Contact