Montessori

Op de Montessori High School vinden we het heel belangrijk dat je goed in je vel zit en met plezier naar school gaat. Daarom werken wij op “ooghoogte”. Onze leerlingen noemen docenten bij de voornaam en spreken hen vaak aan met je. Dit zorgt ervoor dat de drempel om naar een docent toe te stappen erg laag is. Als je je veilig en op je gemak voelt, dan gaat het halen van goede resultaten ook een stuk gemakkelijker. Wij hebben respect voor onze leerlingen en verwachten ook dat onze leerlingen respectvol met ons omgaan: “what you give is what you get”.

De veranderende maatschappij vraagt om verantwoordelijke en creatieve mensen. Daarom willen we je leren creatief te denken en je verantwoordelijkheid te nemen. Het onderwijsprogramma van de MHS is hierop gericht.

Een belangrijk kenmerk van het Montessori-onderwijs is zelfstandigheid. Dit betekent niet dat je al zelfstandig moet kunnen werken als je op de MHS komt. Het betekent ook niet dat je helemaal vrijgelaten wordt. Het betekent wel dat we je op de MHS leren zelfstandig te werken, om je zo goed voor te bereiden op jouw toekomst.

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!”

Wij werken vanuit de ideeën van Maria Montessori (1870-1952). Zij ging uit van het vermogen van kinderen om zichzelf te ontwikkelen. Meer informatie over het Montessori onderwijs vind je via de link hiernaast

Contact