Internationalisering en Wereldburgerschap

We leven in een sterk en snel veranderende wereld. Deze ‘wereld’ zal veel invloed krijgen op je leven en op je werk. Van producten uit veel verschillende landen die we gebruiken tot de moderne communicatiemiddelen, we hebben contact met mensen in de hele wereld. Door te kijken naar de wereld om je heen krijg je beter inzicht in wie je zelf bent en wat je belangrijk vindt. We noemen dat op de MHS  “De wereld als spiegel”.  Daarom hebben we in ons onderwijsprogramma verschillende onderdelen die je helpen vormen tot wereldburger. Dit vindt plaats door activiteiten binnen en buiten het curriculum die we ‘internationalisering’ noemen. Hierin besteden we aandacht aan Communicatie, Kennis en Vaardigheden. Door aan deze aspecten van het onderwijs te werken, werk je aan jezelf en je persoonlijke ontwikkeling. Hierbij horen natuurlijk onze Montessori principes van respect voor elkaar én je omgeving.

Communicatie

Communicatie betreft hoe je met mensen contact maakt. De kennis van de moderne vreemde talen wordt steeds belangrijker in deze globale wereld. Daarom hebben wij bij de MHS veel aandacht voor Engels, Duits, Frans en Fries.
Lees meer hierover op onze pagina Talen

Kennis

De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen het vak Global Learning. Global Learning vergroot je kennis van de wereld en richt zich op de wereld om je heen: thuis, school, Europa en de wereld. Na je verkenning als wereldburger bij Global Learning, kun je je gaan verdiepen. In alle vakken besteden we aandacht aan de Europese omgeving waarin we leven. Ook neem je deel aan schoolactiviteiten zoals de Taaldorp (Duits, Frans en Engels), of ga je naar musea om actie te leren. Ook hoort het leren over wereldkwesties hierbij, zoals de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN  (SDG’s) en vele andere onderwerpen.

Vaardigheden

Welke vaardigheden doe je op tijdens deze activiteiten binnen en buiten de leslokaal? Denk aan het zoeken van informatie (onderzoek doen), verslagen schrijven, communicatie (online ontmoetingen met leerlingen uit een andere land), en het werken met ICT en digitale vaardigheden.
Ook werken we aan samenwerking met anderen en omgaan met andere culturen.

Daarom ga je in de tweede klas op schoolreis naar Engeland. Je verblijft in een gastgezin en leert zo de cultuur en taal goed kennen. Vanaf de derde klas kun je, als je dat leuk vindt, meedoen aan internationale uitwisselingen. De wereld beter leren kennen door echt contact te maken met mensen van jouw leeftijd uit andere Europese culturen is voor veel van onze leerlingen een ervaring om nooit te vergeten.
Zodoende werk jij gedurende je schooltijd aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie over onze internationale projecten en uitwisselingen click deze link. 

Meer informatie

Meer informatie over Cambrige en Goethe kun je vinden op de website van Cambridge en Goethe, of bij de pagina’s Cambridge en Goethe in deze schoolgids.

Contact