25 december 2018

Super ôfslúting fan ús Fryske wike! Deputearre Sietske Poepjes dielt de priis foar it moaiste

Super ôfslúting fan ús Fryske wike! Deputearre Sietske Poepjes dielt de priis foar it moaiste Fryske wurd út: Donderdeldoekje

Contact