Informatie MHS voor leerlingen en ouders

Welkom bij de algemene informatie over de MHS voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Voor sommige documenten moet je inloggen met je Piter Jelles e-mailadres en wachtwoord.

Ben je op zoek naar informatie die bij een vak hoort? Dit vind je in Microsoft Teams. Je kunt daar inloggen met je Piter Jelles e-mailadres en wachtwoord.  

Algemeen

Vakantieregeling
Schoolgids

Normen en reglementen

Informatieblad Montessori – Regels op school
De overgangsregeling
Toetsbeleid
Examenreglement

Handleidingen

Instellen iPad, laptop of telefoon
Ziek/absent melden via Somtoday ouder app

Jaarprogramma & PTA

mavo/havo 1
mavo/havo 1 – TTO
havo 1
havo 1 – TTO
mavo/havo 2
mavo/havo 2 – TTO
havo 2
havo 2 – TTO

mavo 3
havo 3
havo 3 – TTO
mavo 4
havo 4
havo 5

 
 

Bij wie moet je zijn voor….?

Montessori High School
Douwe Kalmaleane 2
8915 HA Leeuwarden
058-8801300
montessorihighschool@pj.nl

Schoolleiding
Alexander Zweede – Directeur – azweede@pj.nl 
Gjilke Durksz – Adjunctdirecteur –gdurksz@pj.nl

Leerlingcoördinaat
Klas 1 en 2: Carolien – ctuinman@pj.nl
Klas 3 en 4 mavo: Cynthia – cvdbroeke@pj.nl
Klas 3, 4 en 5 havo: Harmien – hkazimier@pj.nl 

Decanaat
Mavo: Cynthia – cvdbroeke@pj.nl
Havo: Annemarie – aantonisse@pj.nl

Leerlingenzorg
Inge – inieuwhof@pj.nl

Anti-pestcoördinator
Inge – inieuwhof@pj.nl

 
Contact