Communicatie

Rapporten

De leerlingen krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport mee. Daarop staan de eindcijfers van de vakken die zijn gevolgd. De behaalde tussentijdse cijfers zijn het hele schooljaar door leerling en ouders in te zien via het leerlingvolgsysteem SOMtoday.

Quid Novi

Een aantal keer per jaar ontvangt u de Quid Novi. Hierin houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen op school.

Itslearning

Itslearning is onze digitale schoolomgeving. Hierin vinden leerlingen allerlei overzichten, opdrachten en andere informatie per vak. Ook vind je hier de jaaragenda van onze school, waarin alle belangrijke zaken worden aangekondigd.

Ouderavonden

Een aantal keer per jaar organiseert de school een ouderavond. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging per mail. De ouderavonden zijn op leerjaar gescheiden en kunnen diverse onderwerpen betreffen.

Ouderspreekmiddag/-avond en MOL-gesprekken

Eén keer per jaar stellen we u in de gelegenheid een gesprek aan te vragen met een vakdocent (10 minutengesprekken. Uiteraard kunt u bij dringende zaken ook buiten dit spreekuur een gesprek met de docent of mentor aanvragen.
Twee keer per jaar organiseren we de M(entor)O(uder)L(eerling)-gesprekken waarin de mentor ruim tijd heeft voor een gesprek met leerling en ouders.

Contact