Jongerenrechtbank

Het Stedelijk Gymnasium heeft een eigen Jongerenrechtbank. In de Jongerenrechtbank spreken speciaal daarvoor opgeleide leerlingen van onze school zelf recht bij conflicten, incidenten en strafbare gevallen die zich op school hebben voorgedaan.

De Jongerenrechtbank is een initiatief van de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland, en wordt in samenwerking met de betrokken scholen, de rechtbank, het openbaar ministerie en de lokale politie georganiseerd.

Voor de behandeling van een zaak is het belangrijkste uitgangspunt dat de betrokken leerling zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor wat hij of zij heeft gedaan. Samen met zijn of haar ouders kiest de betrokkene ervoor dat de zaak ter beoordeling wordt voorgelegd aan de Jongerenrechtbank in plaats van dat de schoolleiding of een docent een maatregel oplegt.

Het doel van de behandeling door de Jongerenrechtbank is om samen met alle directbetrokkenen een goede uitkomst te vinden, die gericht is op herstel van wat is misgegaan. Dat wil zeggen oplossen in plaats van (alleen) straffen. Op die manier wordt gekeken naar wat nodig en redelijk is om na de gebeurtenis op onze school weer samen verder te kunnen.

In de Jongerenrechtbank zitten leerlingen van onze school die zijn getraind door professionals zoals politiemensen, advocaten, rechters, officieren van justitie en mediators. Elk jaar wordt hiervoor een nieuwe groep leerlingen op basis van vrijwilligheid opgeleid en officieel beëdigd door een rechter in de rechtbank. De werving en selectie vindt plaats in klas 3 en 4. Op het Gymnasium ben je vervolgens Jongerenrechter tot je eindexamen.

Voor meer algemene informatie over de Jongerenrechtbanken zie: www.jongerenrechtbanken.nl

U kunt uw vragen ook stellen aan de schoolcoördinator Jongerenrechtbank van het Gymnasium Rutger Steever: rsteever@pj.nl

De huidige Jongerenrechtbank

Contact