Verrijking

Extra vakken

De leerling mag vanaf het vierde leerjaar extra examenvakken volgen. Om het gymnasiale karakter van de school te benadrukken, is het mogelijk beide klassieke talen te volgen. Helaas kunnen we voor extra examenvakken geen groepen splitsen. Ook als er wél ruimte is in de groep, past het vak niet altijd in het rooster van de leerling. Goede leerlingen die het vak willen volgen, ondersteunen we daarbij. We hanteren daarbij het draaideurmodel. Dit wil zeggen dat de leerling, in overleg met vakdocenten, lessen van het ene vak kan laten lopen om bij een ander vak de les te gaan volgen als deze lessen op hetzelfde moment zijn ingeroosterd.

En verder:

Contact