Studium Generale – Crisis in Europa

Elk jaar organiseert het Stedelijk Gymnasium Studium Generale-lezingen waarin een verbinding tussen wetenschap en samenleving wordt gelegd. De lezingen hangen met elkaar samen maar kunnen goed los van elkaar gevolgd worden. Ons Studium Generale is bedoeld voor leerlingen, ouders en personeel, maar ook toegankelijk voor belangstellenden van buiten school.
Vier deskundigen geven vanuit hun vakgebied achtergrondinformatie over een onderwerp binnen een thema. Zij geven hun visie en schetsen een toekomstperspectief.


Contact