Beleefmiddag, voorlichting, Open Dag

DOORD8

Een aantal middagen organiseren we voor de leerlingen van groep 7 en 8 Doord8. Hier maken de leerlingen kennis met onze school en ons onderwijs. Deze middagen zijn: 30 januari 2020, 6 februari 2020, 13 februari 2020 en 27 februari 2020. Opgave kan via de groepsleerkracht van de basisschool.

Beleefmiddag: dinsdag 12 november van 14.00 – 16.00 uur

Op onze Beleefmiddag kunnen leerlingen van groep 8 de sfeer proeven, lessen volgen en onze school voor een deel in bedrijf zien. We willen met de Beleefmiddag dicht in de buurt komen bij de werkelijkheid van een dagelijkse schoolmiddag, zodat er een echt en juist beeld ontstaat.

Opgeven voor deze Beleefmiddag is helaas niet meer mogelijk.

Voorlichtingsavond: dinsdag 19 november 19.00 – 20.00 uur

Op de Voorlichtingsavond krijg je informatie over alle belangrijke zaken van het Stedelijk Gymnasium. Deze voorlichting is gericht op de ouder(s)/verzorger(s). Voor leerlingen van groep 8 organiseren we dit jaar een Beleefmiddag. Opgave voor de voorlichting is niet nodig.

Open Dag: dinsdag 4 februari 2020 16.00 – 20.00 uur

Om een indruk te krijgen van het gymnasiale onderwijs, de mensen, ons gebouw en de sfeer wordt er ieder jaar een Open Dag georganiseerd.┬áDit schooljaar is dat op dinsdag 4 februari van 16.00 – 20.00 uur.

Last Minute Walk In

Heb je een ander advies gekregen dan je eerst dacht en wil je nog even langskomen? Kom dan naar onze Last Minute Walk In op dinsdag 3 maart van 14.00 – 16.00 uur. Opgave is niet nodig.
Contact