Olympiades

Scholieren kunnen op internationaal niveau met elkaar in competitie op een aantal vakgebieden. Dat wordt door ons gestimuleerd en begeleid. Deze wedstrijden heten Olympiades en ze zijn er voor de vakken wiskunde, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, Grieks en Latijn.

Contact