Regelingen en documenten

Op deze pagina zijn de regelingen en documenten te vinden van het Stedelijk Gymnasium

In de schoolgids is alle informatie te vinden over:
– het Stedelijk Gymnasium
– leerlingbegeleiding
– communicatie en medezeggenschap
– praktische zaken

De schoolgids vindt u hier. 

Op de website van Piter Jelles zijn de volgende protocollen en regelingen te vinden:
– Schorsing, verplaatsing en verwijdering
– Leerlinggegevens
– Instroomeisen naar havo 4
– Examenreglementen
– Pestprotocol
– Klachtenregeling
– Verzuimprotocol
– Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/


Download hier de vakantieregeling voor de leerlingen van Piter Jelles 2020/2021

Vakantieregeling leerlingen Piter Jelles 2020 – 2021

Contact