Regelingen en documenten

Op deze pagina zijn de regelingen en documenten te vinden van het Stedelijk Gymnasium

In de schoolgids is alle informatie te vinden over:
– het Stedelijk Gymnasium
– leerlingbegeleiding
– communicatie en medezeggenschap
– praktische zaken

Schoolgids Stedelijk Gymnasium 2018 – 2019

Op de website van Piter Jelles zijn de volgende protocollen en regelingen te vinden:
– Schorsing, verplaatsing en verwijdering
– Leerlinggegevens
– Instroomeisen naar havo 4
– Examenreglementen
– Pestprotocol
– Klachtenregeling
– Verzuimprotocol
– Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/


Download hier de vakantieregeling voor de leerlingen van Piter Jelles 2019/2020

Vakantieregeling leerlingen Piter Jelles 2019-2020

_MG_5250Gymnasium2HR

Contact