Regelingen en documenten

Op deze pagina zijn de regelingen en documenten te vinden van het Stedelijk Gymnasium

In de schoolgids is alle informatie te vinden over:
– het Stedelijk Gymnasium
– leerlingbegeleiding
– communicatie en medezeggenschap
– praktische zaken

De schoolgids vindt u hier. 

Op de website van Piter Jelles zijn de volgende protocollen en regelingen te vinden:
– Schorsing, verplaatsing en verwijdering
– Leerlinggegevens
– Instroomeisen naar havo 4
– Examenreglementen
– Pestprotocol
– Klachtenregeling
– Verzuimprotocol
– Protocol informatievoorziening gescheiden ouders
– Vakantieregelingen en data

Protocollen en regelingen – Piter Jelles

Contact